Jaka jest kolejność działań podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy?

 

Po sprowadzeniu samochodu do Polski należy wykonać następujące czynności:

  1. Pierwszy przegląd pojazdu sprowadzonego z zagranicy na uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów.
  2. Zgłoszenie samochód do urzędu celnego w celu dokonania opłaty akcyzy (jeżeli dotyczy). WAŻNE: Zgłoszenie do urzędu celnego należy wykonać do 5 dni od dnia wjazdu pojazdem na teren Polski.
  3. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów.
  4. Zgłoszenie pojazdu w Urzędzie Skarbowym, w celu uzyskania zwolnienia z opłaty podatku VAT.
  5. Po odebraniu w/w dokumentów, rejestracja pojazdu w Gminie, w Wydziale Komunikacji.


    W zależności od kraju importu w/w procedura może się różnić. W przypadku pojazdów sprowadzonych z poza Unii Europejskiej, pierwszym etapem będzie odprawa celna gdzie dokonamy opłaty akcyzy (jeśli dotyczy), jak również podatku VAT.

powrót